En liten økning i diesel fører til stigning på 0,7 prosentpoeng i dieseltillegget fra 01.07.2016.