Det har i de senere dager vært sterke protester mot de lovendringer som gjøres i Frankrikes arbeidslivspolitikk. Dette har da ført til streiker og blokader. Disse er under opptrapping og vil blant annet sterkt ramme trailertrafikk. Det er satt opp veisperringer bl.a. av Franske lastebilsjåfører! Det er en rekke vitale veistrekninger som er berørt.

Dette igjen fører til at vi i øyeblikket er svært varsomme med å informere om våre fremføringsmuligheter/tider til og fra Frankrike.

Den enkelte kunde må ta kontakt med ett av våre kontor for siste opplysninger.