Fergedokking januar 2018

Da er tidspunkt for dokking i gang (Fjord Line) samt forestående (Color Line) og vi minner da om følgende som vil gi oss noen praktiske utfordringer:

COLOR LINE/FJORD LINE
Sandefjord – Strømstad – Sandefjord
Ingen avganger i perioden 08.01. til 18.01.2018 på grunn av at havnen i Sandefjord er stengt for vedlikehold !

COLOR LINE
«Superspeed 2» er i dokk i perioden 16.01 til og med 23.01.2018
Det er i denne perioden endret seilingsmønster for «Superspeed 1»

FJORD LINE
M/S «Bergensfjord» er i dokk i perioden 02.01 til 16.02.18

Disse forhold gjør at ledetider eksport og import vil endre seg. Det vil, som man forstår, bli et større press på plasser på de fergeavganger som går. Dette kan danne utgangspunkt for økte kostnader i den aktuelle perioden.
I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig iden aktuelle periode, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter


Diesel januar 2018

En relativ flat utvikling inn i det nye år på diesel, øker med 0,7 prosentpoeng fra 01.01.2018


Diesel desember 2017

Fremdeles flat utvikling på diesel, en liten nedjustering med 0,2 prosentpoeng med virkning fra 01.12.17


Drift i julen 2017

Da nærmer vi oss nok en gang jul/nyttår.

Ukene 51,52 – 2017 og uke 1 -2018 er omfattet av en del helligdager, kjøreforbud osv. og også mange bedrifter som stenger ned/ferielukker i denne perioden. Fergene vil også, som normalt, foreta dokking rett på nyåret, noe som gir oss noen utfordringer rent praktisk og fremføringsmessig.

I den grad dere har spørsmål knyttet til avganger, lastinger, levering og transportflyt for øvrig i de aktuelle uker, ta da kontakt med ett av våre kontor for nærmere avklaringer og muligheter.


Diesel november 2017

Fremdeles flat utvikling på diesel, en justering opp på 0,7 prosentpoeng med virkning fra 01.11.2017


Diesel oktober 2017

Noe korreksjon på diesel for oktober grunnet noe stigende priser, justering er opp med 1,2 prosentpoeng fra 01.10.2017.


Trafikkavvikling i forbindelse med VM sykling i Bergen

VM sykkel arrangeres i Bergen i perioden 16 - 24 september 2017. Dette fører til store utfordringer hva gjelder transport/kjørsel i Bergensområdet i dette tidsrom (samt i for- og etterkant).
Vi beklager de eventuelle problem dette medfører i den aktuelle perioden dette foregår.

https://bergen2017.no/trafikkavvikling/


Diesel september 2017

Fremdeles flat utvikling på diesel, en liten økning på 0,2 prosentpoeng fra 01.09.2017


Diesel august 2017

Flat utvikling fremdeles på diesel, det gir en liten korreksjon opp på 0,1 prosentpoeng pr 01.08.2017


Diesel juli 2017

En liten reduksjon av dieselen på 0,7 prosentpoeng, har virkning fra 01.07.2017