You are here

Internasjonal Transport Norge

Håkull AS ser i 2016 tilbake på 70 års drift. Håkull AS er en betydelig aktør i grenseoverskridende transport til og fra Sør- og Vestlandet. Vi har mer enn 80 trailere i ukentlig trafikk til eller fra Europa. Vår strategi er å i all hovedsak benytte oss av Skandinaviske bileiere og sjåfører. All trafikkstyring og disponering av våre trailere foretas fra vårt kontor i Norge.

Vi tilbyr følgende tjenester
Eksport fra Norge til Europa
Import til Norge fra Europa
Lagringstjenester (kort- og langtid)
Tollklareringstjenester eksport og import
Håkull AS har Tollager kode A

Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud.