You are here

Internasjonal Transport Norge

Håkull AS er en betydelig aktør i grenseoverskridende transport til og fra Sør- og Vestlandet. Vi har mer enn 80 trailere i ukentlig trafikk til eller fra Europa.

Vi tilbyr følgende
Eksporttjenester
Importtjenester
Lagringstjenester (kort- og langtid)
Tollklareringstjenester eksport og import
Tollager kode A

Ta kontakt for nærmere informasjon og tilbud..